AI w służbie ochrony zdrowia.

W ramach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego stale rozwijamy działania wspierające prawo nowych technologii.

W ramach działalności naukowej prowadzimy zaawansowane badania nad prawnymi aspektami sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.

Jako członek Koalicji AI w ochronie zdrowia deklarujemy wsparcie projektów badawczych i naukowych dotyczących sztucznej inteligencji w medycynie, zarządzaniu podmiotami leczniczymi i wykorzystywania algorytmów sztucznej inteligencji w procesie ochrony środowiska.

Jesteśmy otwarci na współpracę z otoczeniem akademickim i biznesowym skupiającym swoje działania wokół sztucznej inteligencji.